Jak z granicami

Budowa nieruchomości budynkowej odbywać się musi z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów. Kilka z nich mówi o odległości, jaką trzeba zachować od granicy z nieruchomością gruntową sąsiada. Standardowo odległość ta wynosi trzy lub też cztery metry. W wyjątkowych okolicznościach odległość ta może zostać jednak nieco zmniejszona. Jeśli zamierzamy zwrócić w stronę działki sąsiada dom ściana, w której nie będzie okien możemy dom budować w odległości trzech metrów. Jeśli jednak w ścianie tej mają być drzwi lub okna odległość ta powinna wynosić cztery metry. Przepisy precyzują jednak, co należy zrobić w sytuacji kiedy działka, na której ma stanąć nasza nieruchomość budynkowa jest wąska i po prostu nie ma możliwości na zachowanie przepisowych trzech lub czterech metrów. W takiej sytuacji odległość ściany bez okien oraz drzwi od działki sąsiada może zostać zmniejszona jedynie do półtora metra. Warto wyraźnie podkreślić, że sytuacja ta nie wymaga żadnej zgody sąsiada. Ciekawy jest także przepis, który mówi o tym, że odległość może zostać zmniejszona do półtora metra także wtedy, kiedy na działce sąsiada stoi już budynek, który został usytuowany podobnie. Sytuacja ta dopuszczalna jest także wtedy, kiedy budynek jeszcze nie stanął, ale już wydano pozwolenie na taką jego budowę. Tu także nie jest potrzebna zgoda sąsiada.

Kwestie użytkowania wieczystego

Z zagadnieniami nieruchomości związane są kwestie użytkowania wieczystego oraz bycia właścicielem. W 1998 roku wprowadzono ustawę, która pozwala wieczystym użytkownikom stać się właścicielami nieruchomości gruntowej. Prawo to przysługuje jednak jedynie osobom fizycznym. Użytkowanie wieczyste to umowa, którą osoba fizyczna lub instytucja zawiera ze Skarbem Państwa. Na mocy tej umowy powstaje użytkownik wieczysty, który może z nieruchomości korzystać na takich samych zasadach jakby był jej właścicielem. Umowa o użytkowanie wieczyste może zostać zawarta na maksymalny okres dziewięćdziesięciu dziewięciu lat. Umowa ta nie może obejmować także okresu krótsze niż czterdzieści lat. Ostatnie pięć lat trwania umowy o użytkowanie wieczyste to czas, kiedy można od Skarbu Państwa żądać przedłużenia czasu trwania umowy na kolejne dziewięćdziesiąt dziewięć lat. Co ważne Skarb Państwa może wtedy odmówić jedynie z powodu ważnych interesów społecznych. Jeśli nie ma takich powodów nie może odmówić przedłużenia umowy. Własność daje jednak dużo większe prawa. Można daną nieruchomością rozporządzać w dowolny sposób. Prawo do tego nie jest w żaden sposób ograniczone czasowo. Właściciel ma prawo do decydowanie co będzie się działo na jego nieruchomości: czy stanie na niej dom, czy będzie rosła tylko trwa, czy też powstanie na niej piękny sad.

Krótko o hipotece

Mówiąc o tematyce nieruchomości warto wspomnieć o zagadnieniach hipoteki. Hipoteka uważana jest za jedną z podstawowych form zabezpieczenia wierzytelności finansowych. Jej znaczenie wzrosło wraz z pojawieniem się w Polsce gospodarki wolnorynkowej. Hipoteka wchodzi do kategorii tak zwanych zabezpieczeń rzeczowych. W tego rodzaju zabezpieczeń gwarancją tego, że ktoś będzie spłacał ciążący na nim dług jest konkretna, ściśle określona rzecz. W odniesieniu do hipoteki taką rzeczą są różnego rodzaju nieruchomości. Mogą to więc być domy, mieszkania czy nawet grunty. Jeśli do księgi wieczystej został wprowadzony zapis o hipotece wierzyciel będzie mógł ściągać należące do niego pieniądze z nieruchomości bez względu kto będzie jej właścicielem. Zanim więc kupi się jakąś nieruchomość warto sprawdzić, czy jej hipoteka nie jest obciążona. Całościowa spłata długu sprawia, że hipoteka przestaje istnieć. Wskazuje się przynajmniej trzy rodzaje hipoteki: zwykłą, ustawową oraz przymusową. Hipoteka przymusowa może powstać bez zgody właściciela nieruchomości. Można ją utworzyć także wbrew woli osoby, do której należy nieruchomość. Hipotekę przymusową można ustanowić w przypadku prawomocnego wyroku sądowego, który potwierdził istnienie wierzytelności oraz w przypadku nakazu płatniczego, który został wydany przez sąd.

O prawach właścicieli

Na właścicieli nieruchomości prawo nakłada wiele obowiązków. Nie wykonywanie tych obowiązków może zostać ukarane mandatem. Jednak prawo daje także właścicielom nieruchomości wiele przywilejów oraz praw. Podstawowym prawem każdego właściciela nieruchomości jest prawo do korzystania z posiadanej przez siebie nieruchomości. Do podstawowych praw zalicza się także prawo do zarządzania tą nieruchomością. Każde z tych wymienionych praw zawiera w sobie szereg jakby pomniejszych części składowych. Prawo do korzystania z nieruchomości obejmuje między innymi prawo do jej posiadania. Na czym to prawo polega? Najprościej można zdefiniować jako to, że dana osoba jest właścicielem nieruchomości i owa nieruchomość pozostaje w rękach (we władaniu) tej osoby. Prawo do korzystania z nieruchomości obejmuje także prawo do jej przetworzenia, zużycia a nawet (i to jest najciekawsze) do zniszczenia tej nieruchomości. Co oznacza to w praktyce? Właściciel nieruchomości ma prawo na przykład do posadzenia na terenie swojej nieruchomości nowych drzew czy usunięcia starych krzewów. Może także zmienić kolor elewacji budynku. Prawo do rozporządzania swoją nieruchomością obejmuje między innymi prawo do wyzbycia się własności. W praktyce oznacza to nic innego jak po prostu możliwość sprzedania nieruchomości czy zapisania jej w spadku wybranej osobie.

Bardzo ważne pytania

Kupno nieruchomości wielu osobom wydaje się być sprawą wręcz banalną. Przekonanie to ustępuje wtedy, kiedy przystępuje się do kupna nieruchomości. Decydując się na kupno nieruchomości trzeba sobie odpowiedzieć na szereg pytań, które dla poszukiwań mają znaczenie kluczowe. Przede wszystkim na wstępie trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie jakiego rodzaju ma to być nieruchomość. Jeśli szukamy przysłowiowego dachu nad głową powinniśmy bardzo dokładnie wiedzieć, czy wystarczy nam jedynie nieruchomość lokalowa, czyli mieszkanie w bloku czy zdecydowanie lepsza będzie nieruchomość budynkowa, czyli wolnostojący dom. Kolejna sprawa powinna dotyczyć lokalizacji nieruchomości. Warto sobie dokładnie odpowiedzieć na to pytanie aby uniknąć niepotrzebnego oglądania nieruchomości, które usytuowane są w miejscu, które nam zupełnie nie odpowiada. Zasadnicze znaczenie przy kupnie nieruchomości gruntowych ma z kolei przeznaczenie nieruchomości. Jeśli szukamy działki rekreacyjnej warto poważnie zastanowić się, czy może kiedyś będziemy chcieli wybudować na niej dom. Jeśli jest chociaż minimalna szansa na takie wydarzenie warto szukać działki, którą określa się jako działkę uzbrojoną. Dzięki temu przy późniejszej budowie domu zaoszczędzi się zarówno czas, jak i pieniądze a tym samym wszystko przebiegnie sprawniej.

Usługi pośrednika nieruchomości

Rynek nieruchomości bardzo często potrafi mocno zaskakiwać. Dotyczy to zarówno jego różnorodności, jak i nieprzewidywalności. Nierzadko zdarza się tak, że kwestie związane z nieruchomościami wymykają się stosowanych powszechnie regułom. Niejedna osoba może stanąć przed dylematem, który w skrócie można określić następująco: lepiej sprzedać czy wynająć, może kupić czy zamienić, podarować czy jednak może zapisać w spadku. Nieruchomości należą do jednych z bardziej trwałych oraz cennych rzeczy dlatego warto wykazać się zdrowym rozsądkiem i ostrożnością przy podejmowaniu wszelkich decyzji, które są z nimi związane. W Polsce nieruchomości traktuje się najczęściej jedynie jako dach nad głową czy dobre miejsce na zasianie marchewki. Dopiero gdzieś na szarym końcu zdaje się dostrzegać, że nieruchomości są świetnym dobrem inwestycyjnym. Każda transakcja, która związana jest z nieruchomościami powinna odbywać się w oparciu o rzetelną wiedzę oraz doświadczenie. Tymczasem wiele osób podejmuje decyzję w pięć minut i dopiero po jakimś czasie zdaje sobie sprawę z tego, co zrobili. Dobrym wyjściem wydaje się więc być skorzystanie z usług świadczonych przez pośrednika nieruchomościami. Aby jednak mógł spełnić stawiane przed nim wymagania musimy mu bardzo dokładnie określić jakie są nasze oczekiwania. Pośrednik nieruchomości musi bowiem bardzo dokładnie wiedzieć na czym ma polegać jego rola.

Strona 1 z 212