Kwestie użytkowania wieczystego

Z zagadnieniami nieruchomości związane są kwestie użytkowania wieczystego oraz bycia właścicielem. W 1998 roku wprowadzono ustawę, która pozwala wieczystym użytkownikom stać się właścicielami nieruchomości gruntowej. Prawo to przysługuje jednak jedynie osobom fizycznym. Użytkowanie wieczyste to umowa, którą osoba fizyczna lub instytucja zawiera ze Skarbem Państwa. Na mocy tej umowy powstaje użytkownik wieczysty, który może z nieruchomości korzystać na takich samych zasadach jakby był jej właścicielem. Umowa o użytkowanie wieczyste może zostać zawarta na maksymalny okres dziewięćdziesięciu dziewięciu lat. Umowa ta nie może obejmować także okresu krótsze niż czterdzieści lat. Ostatnie pięć lat trwania umowy o użytkowanie wieczyste to czas, kiedy można od Skarbu Państwa żądać przedłużenia czasu trwania umowy na kolejne dziewięćdziesiąt dziewięć lat. Co ważne Skarb Państwa może wtedy odmówić jedynie z powodu ważnych interesów społecznych. Jeśli nie ma takich powodów nie może odmówić przedłużenia umowy. Własność daje jednak dużo większe prawa. Można daną nieruchomością rozporządzać w dowolny sposób. Prawo do tego nie jest w żaden sposób ograniczone czasowo. Właściciel ma prawo do decydowanie co będzie się działo na jego nieruchomości: czy stanie na niej dom, czy będzie rosła tylko trwa, czy też powstanie na niej piękny sad.

Komentarze zamknięte