O prawach właścicieli

Na właścicieli nieruchomości prawo nakłada wiele obowiązków. Nie wykonywanie tych obowiązków może zostać ukarane mandatem. Jednak prawo daje także właścicielom nieruchomości wiele przywilejów oraz praw. Podstawowym prawem każdego właściciela nieruchomości jest prawo do korzystania z posiadanej przez siebie nieruchomości. Do podstawowych praw zalicza się także prawo do zarządzania tą nieruchomością. Każde z tych wymienionych praw zawiera w sobie szereg jakby pomniejszych części składowych. Prawo do korzystania z nieruchomości obejmuje między innymi prawo do jej posiadania. Na czym to prawo polega? Najprościej można zdefiniować jako to, że dana osoba jest właścicielem nieruchomości i owa nieruchomość pozostaje w rękach (we władaniu) tej osoby. Prawo do korzystania z nieruchomości obejmuje także prawo do jej przetworzenia, zużycia a nawet (i to jest najciekawsze) do zniszczenia tej nieruchomości. Co oznacza to w praktyce? Właściciel nieruchomości ma prawo na przykład do posadzenia na terenie swojej nieruchomości nowych drzew czy usunięcia starych krzewów. Może także zmienić kolor elewacji budynku. Prawo do rozporządzania swoją nieruchomością obejmuje między innymi prawo do wyzbycia się własności. W praktyce oznacza to nic innego jak po prostu możliwość sprzedania nieruchomości czy zapisania jej w spadku wybranej osobie.

Komentarze zamknięte